Logo dsCH 

Handelingen 2:17

Preek gehouden door Ds. Cees Huisman op de 1e Pinksterdag (19 mei 2013) in de Oude Kerk n.a.v. Joël 3 en Handelingen 2:17

Pinksteren is dromen...

Pinksteren is dromen... Ja, Advent is ook dromen, dat Jezus zal komen. Maar nu Hij gekomen is en , ook weer gegaan is, nu komt de Geest, de Trooster, die ons zal laten dromen. Grote en kleine dromen, dromen voor jong en oud, ja voor iedereen, want zo voorzag Joël al: “Ik zal mijn Geest uitstorten over alle vlees, over alle mensen en jonge mensen zullen dromen dromen en ouderen zullen visoenen zien”.
Als het over de Geest gaat haken veel mensen af, omdat ze de Geest iets vaags en ongrijpbaars vinden. Men brengt het in verband met geesten...geloof jij in geesten?, vragen ze dan, als je in een donker bos loopt. Of ze brengen het in verband met dansende tafels, zoals in spiritistische séances gebeurt. En als ze dan horen spreken over de Heilige Geest dan denken ze meteen daar aan en houden het voor gezien, want ze geloven natuurlijk niet in geesten. Dat is iets van vroeger, iets ongrijpbaars, schimmigs en dus onwerkelijk.
Maar bij de Heilige Geest moet je helemaal niet aan een donker bos en een dansende tafel denken. Bij de Heilige Geest moet je meer aan jezelf denken, aan wat jou bezielt en beweegt. Aan je inspiratie en wat voor jou belangrijk is en in tel. En omdat het in wezen om de Geest van Christus gaat zou je kunnen zeggen: kijk naar je eigen leven en in hoeverre wordt je doen en laten bepaald door de Geest van Christus. Hoe inspireert Hij jouw doen en laten?! Dus als het over de Heilige Geest gaat is dat helemaal niet vaag en ongrijpbaar, maar dan gaat het over ons eigen leven, ons bestaan als mensen in deze wereld, het gaat over de geschiedenis van de mensheid en van de kerk in de wereld en over de toekomst. Dus helemaal niet vaag, maar heel concreet, ja hoe concreter hoe beter!
En als we het dan over dromen en visioenen gaan hebben dan lijkt dat op het eerste gezicht ook weer heel vaag en dromerig, maar dat is het juist helemaal niet, want het gaat vooral om het realiseren van dromen en vergezichten. Als wij een kerkenraadsvergadering hebben dan zijn we eigenlijk aan het dromen, namelijk over hoe de gemeente er uit zou moeten zien. En wat zullen we doen om dat te bereiken? En daar kunnen dan verschillende visies, visioenen over bestaan, maar uiteindelijk zeggen we dan: het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht om dit of dat te gaan doen. Aldus besloten: dreams come true!
Kijk, we moeten goed zien, dat  er vanaf de eerste tot de laatste bladzijde in de Bijbel wordt gedroomd. Adam begon er al mee. Hij begon te dromen van een vrouw en dat is hij blijven doen tot vandaag toe. En hij kreeg er één en toen hij wakker werd zag hij haar als een hulpe tegenover hem en hij was helemaal ondersteboven en hij kon zijn geluk niet op, al kostte het hem een rib uit zijn lijf. En dat is altijd zo gebleven!
En de kleine Jozef droomde, dat het een lieve lust was en hij wilde graag koning worden en hij werd het nog ook, al leek het er in het begin helemaal niet op. En Jacob droomde van een ladder en dat God met hem sprak en altijd bij hem was. En Mozes droomde ervan, dat hij zijn volk zou bevrijden uit de egyptische slavernij en zijn droom werd werkelijkheid, al kostte het tijd en veel bloed, zweet en tranen. En Simson droomde van de bevrijding van zijn volk van de Filistijnse overheersing en hij legde het daartoe aan met een deerne, maar die werd hem te machtig. En de koningen droomden en de profeten en de evangelisten en de apostelen: en in het midden van de tijden kwam de Meester Dromer Jezus: hij droomde van het Koninkrijk Gods en hij bleef werken aan die droom en al leek de vervulling ver weg, toen hij aan een kruis genageld werd, toch geloofde hij vast enzeker: ook deze droom zal uitkomen, hoe dan ook en wanneer dan ook.  God mag het weten en Hij weet het ook!
En de kerk is mee gaan dromen en jonge mensen en oude mensen hebben zo allemaal hun dromen gedroomd, de tijden door. Ik kan een hele rij van die dromers opnoemen van Augustinus met zijn “Stad Gods” tot Hildegard van Bingen, van Geert Grote tot Maarten Luther en ook daarna ging het maar door: ik zie Isaac Watts staan op de hoge kust van Zuid Engeland en  in de verte zag hij - omringd door een pikzwarte onweerslucht - het eilandje White als een witte parel oplichten, door een zonnestraal verlicht, en hij begon te dromen en te dichten: Daar is een land van louter licht, waar heil’gen heersers zijn en nooit, nooit gaat de gouden dag daar dicht! En weer een tijd later hoor ik een andere dromer zijn stem verheffen en hij zegt: I have a dream: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
I have a dream today! Ja, dat was die andere Luther, Martin Luther King, onvergetelijk en altijd weer indrukwekkend, als ik die beelden zie en die stem hoor!
En zo waait de Geest de geschiedenis door, reikt dromen aan en spoort mensen aan mee te gaan in de richting van het Koninkrijk Gods, de grote droom van Meester Dromer Jezus de Christus. En zo hebben wij ook als gemeente grote en kleine dromen: de jongelui dromen misschien van iets anders dan de ouderen, maar dat wist Joël ook al. Maar samen worden we geleid door één en dezelfde Geest!
O ja, ik weet wel, er is ook een andere geest en dat is de geest van scepticisme en cynisme, die ons altijd wil wijsmaken: dromen zijn bedrog en er komt toch niks van terecht. Maar dat is niet de Geest van Christus, niet de Heilige Geest. Laten we die geest niet volgen!
Maar laten we dromen...en we dromen ervan om dienstbaar te zijn aan anderen, om iets te betekenen voor de wereld om ons heen: of het nu Wit-Rusland betreft of Burkino Faso of Congo of Bolivia of Honduras. Overal zijn mensen, - en vooral ook dichtbij,  natuurlijk! - die hulp nodig hebben en van wie wij iets kunnen leren. En het is de Geest die ons zo bij elkaar brengt en zo worden onze dromen waar. Nee, dat zijn geen egoïstische dromen, geen dromen van “ikke, ikke, de rest kan stikke”, maar het zijn dromen van samen, van jong en oud, van Europa en Afrika en Latijns-Amerika, ja het zijn wereld-dromen, toekomst-dromen, die de moeite waard zijn en ook werkelijkheid worden. Dat is wat de Geest ons vandaag wil zeggen en ingeeft.
Is dat verstaanbaar..?.ja, dat is in alle talen verstaanbaar, ook in het Drents. En de OvD zal nu dit Pinksterverhaal afsluiten door  in het Drents nog even e.e.a. samen te vatten. (....). Amen.

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M