Logo dsCH 

smallbanner 9

Hier vindt u een aantal lezingen
Hier vindt u enkele lezingen, die ik gehouden heb, o.a. over Geloven in een seculiere tijd. Ook andere inleidingen of korte beschouwingen kunt u hier vinden.