Logo dsCH 

Heusden
Mijn eerste gemeente was de Hervormde Gemeente Heusden, die ik gediend heb van 1985-1990. In de Inventaris vindt u een overzicht van alle preken, die ik daar gehouden heb en nog in 'preekschriftjes' bewaard heb (handgeschreven). Gedurende een bepaalde periode werd een getypte versie van een preek uitgebracht om te bespreken met een groep belangstellenden. Ik heb deze gescand en worden hier ter lezing aangeboden. Wellicht verschijnen hier na verloop van tijd nog enkele andere van handschrift overgezet naar digitale versie.