Logo dsCH 

De Passant

DE PASSANT

U, die dit hopelijk aandachtig leest, bent misschien al jaren niet meer in de kerk geweest. Meestal passeert u Gods huis met een grote boog, maar hier is de drempel vast en zeker minder hoog. Iedere zondag zijn we hier present met een dienst, die U misschien nog van vroeger kent. We zijn hier geen sekte om vreemde dingen te leren en hebben niet de intentie u in een uur te bekeren. Ons doel is dat u weer hoort van God, de Heer, op een wijze, die ook later vraagt naar meer. We zingen liederen, begeleid door een organist. Alleen dat al zou “zonde” zijn, als u het mist. Aanstaande zondag, de eerste dag van de week, houdt de dominee (naar wij hopen) een actuele preek. Om tien uur ’s morgens het hele jaar komt onze gemeente dus bij elkaar. Wees welkom, neem de drempel en wees niet verlegen. Ga zitten in de rij en ontvang aan het einde Gods onmisbare zegen.

Dit gedichtje werd mij onlangs door een “meedenkend” gemeentelid aangereikt. Hij had het aangetroffen bij de ingang van de dorpskerk van Nijeveen. Het is daar door de kerkenraad van die gemeente aangebracht als uitnodiging voor voorbijgangers om eens even stil te staan bij de betekenis en waarde van de zondagse eredienst.
Wat daarbij opvalt is, dat men zich – evenals in Meppel – wil presenteren als een gemeente zonder al te hoge drempel(s), maar wel verbonden met de traditie van eeuwen her. Wie in jaren niet in de kerk(dienst) is geweest zal zeker merken, dat de tijd niet heeft stilgestaan, maar anderzijds zullen herkenbare momenten van vroeger evenmin (mogen) ontbreken. Het gaat er vooral om, dat het Woord van God op een of andere manier weer actueel wordt in iemands leven. Niet als een Woord van weleer, maar als een Woord van vandaag: daarom de verwijzing naar de actuele preek (wat dat ook precies moge zijn).
Al is de drempel niet hoog, iedereen wordt aangeraden de drempel te nemen, niet verlegen te zijn (ook niet wantrouwend of zonder verwachting) en er op te hopen als een gezegend mens weer huiswaarts te kunnen gaan. Ik vond het een mooie aansporing en van voldoende waarde om ook aan u door te geven.
Ds. Cees Huisman